Wannabe prosta spółka akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „B+R Wannabe”

Celem projektu jest rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstwa Wannabe prosta spółka akcyjna, typu startup, gotowego do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem, którego rezultatem jest opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dla twórców gier mobilnych w segmencie Casual i Hyper-Casual oraz ich wydawców, tak aby ich gry mogły korzystać z mechaniki Play and Earn, oraz zwiększanie wartości Spółki i umożliwienie dokonania Wyjścia Inwestycyjnego przez Fundusz na możliwie najlepszych warunkach. Firma planuje wejście z produktem Wannabe SDK na rynek i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, propozycje wartości produktu dla poszczególnych segmentów klientów, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Wartość projektu: 1.165.000,00 PLN